niedziela, 12 czerwca 2016

Czy możliwa jest elektryfikacja linii kolejowej do Grudziądza?

 co władze PKP PLK sądzą o propozycji odbudowy drugiego toru kolejowego na linii Laskowice Pom.- Grudziądz wraz z elektryfikacją tej linii?
Stanowisko władz miasta załącza się.

Odpowiada: Symonowicz-Ginter Ewa, PKP PLK

 

W odpowiedzi na pytanie o dobudowę drugiego toru i elektryfikację linii kolejowej nr 208 na odcinku Laskowice Pomorskie – Grudziądz, informuję, że obecnie na tym odcinku prowadzone są prace remontowo-utrzymaniowe mające na celu podniesienie prędkości do 120 km/h. Ponadto linia kolejowa nr 208 planowana jest do objęcia działaniami inwestycyjnymi w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola  – granica województwa", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Elektryfikacja odcinka linii nie była dotychczas rozpatrywana, ze względu na znaczące potrzeby inwestycyjne w zakresie rewitalizacji linii kolejowych na obszarze województwa. Dobudowa drugiego toru, ze względu na dużą dotychczasową przepustowość tego odcinka i wysokie koszty (most kolejowo-drogowy na Wiśle i ukształtowanie terenu), nie ma również uzasadnienia ekonomicznego.

Parametry linii oraz rozmieszczenie posterunków eksploatacyjnych i punktów obsługi pasażerów po przeprowadzeniu inwestycji, będą wystarczające do funkcjonowania konkurencyjnych względem transportu samochodowego przewozów pasażerskich.

 

Ewa Symonowicz-Ginter

 

Zespół prasowy

Biuro Komunikacji i Promocji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

+442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.