niedziela, 21 października 2018

Gdzie iść głosować? Wybory samorządowe 2018, lokale wyborcze w mieście Grudziądz

Gdzie znajdują się lokale wyborcze? jakie są granice obwodów?
Dane za PKW.

piątek, 19 października 2018

Pytania do kandydatów do władz miasta Grudziądz-temat transport

Kandydaci:

1.      Maciej Jan Glamowski - e-mail: maciej@glamowski.pl

2.      Andrzej Marian Guzowski - e-mail: kontakt@andrzejguzowski.com.pl

3.      Marek Karol Sikora - Tel: +48 564510203,  https://www.mareksikora.pl/, https://web.facebook.com/PrezydentMarekSikora/  

4.      Joanna Wiśniewska – Tej Pani nigdzie nie znalazłam.

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15

5.      Zenon Czesław Różycki – e-mail: kontakt@zenonrozycki.pl


-- Szanowni Kandydaci,
Poniżej zamieszczam listę pytań do Państwa - na których odpowiedzi czekamy- do piątku do godz. 23.59. Odpowiedzi zostaną zamieszczone w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, w formie depesz prasowych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi poprzez odpowiedź na niniejszy list email. Wydawca zastrzega sobie prawo cenzury publikowanych odpowiedzi jeśli te łamią dobre obyczaje. 

Wybrany zakres zagadnień dotyczy tematów: ekonomia, transport
co kandydaci do władz sądzą o propozycji odbudowy drugiego toru kolejowego na linii Laskowice Pom.- Grudziądz wraz z elektryfikacją tej linii?
Stanowisko PKP PLK załącza się.

Odpowiada: Symonowicz-Ginter Ewa, PKP PLK

 

W odpowiedzi na pytanie o dobudowę drugiego toru i elektryfikację linii kolejowej nr 208 na odcinku Laskowice Pomorskie – Grudziądz, informuję, że obecnie na tym odcinku prowadzone są prace remontowo-utrzymaniowe mające na celu podniesienie prędkości do 120 km/h. Ponadto linia kolejowa nr 208 planowana jest do objęcia działaniami inwestycyjnymi w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola  – granica województwa", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Elektryfikacja odcinka linii nie była dotychczas rozpatrywana, ze względu na znaczące potrzeby inwestycyjne w zakresie rewitalizacji linii kolejowych na obszarze województwa. Dobudowa drugiego toru, ze względu na dużą dotychczasową przepustowość tego odcinka i wysokie koszty (most kolejowo-drogowy na Wiśle i ukształtowanie terenu), nie ma również uzasadnienia ekonomicznego.

Parametry linii oraz rozmieszczenie posterunków eksploatacyjnych i punktów obsługi pasażerów po przeprowadzeniu inwestycji, będą wystarczające do funkcjonowania konkurencyjnych względem transportu samochodowego przewozów pasażerskich.

 

Ewa Symonowicz-Ginter

 

Zespół prasowy

Biuro Komunikacji i Promocji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Apel do kandydatów

Apeluję do Państwa o powołanie lokalnego przewoźnika kolejowego w formie spółki z o.,o. lub S.A. w posiadaniu 100 % władz samorządowych, wzorem na przykład spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie. Spółka ta działa na rynku już ponad 10 lat i zbudowała przez lata podstawową sieć połączeń SKM. 

To samo jest możliwe w Państwa mieście. Należy powołać taką spółkę, umożliwić jej pozyskanie środków na zakup taboru lub otrzymanie taboru będącego na stanie władz województwa. Wszystko to już zdarzyło się podczas tworzenia tzw. samorządowych spółek przewozowych. 

Miejskie i podmiejskie przewozy kolejowe w Polsce to rynek na którym sprawdza się idea spółek tworzonych przez samorządy- realizują one swoje cele nierzadko znacznie lepiej niż duża ogólnopolska firma komunalna- Przewozy Regionalne. Po przejęciu niewielkich linii nierzadko, dzięki lepszej jakościowo obsłudze, przewozy wzrosły do nieznanych wcześniej rozmiarów. Kolej stała się rodzajem naziemnego pre-metra. 

Wszystko to stało się możliwe po zmianach przewoźników. Zapomniane linie ożyły dzięki lepszej ofercie. Możliwe jest też rozpisanie przetargów na obsługę poszczególnych linii. Władze samorządowe mogłyby się choć przekonać, ile kosztuje uruchomienie danego systemu komunikacyjnego.

Często okazuje się że nie wszystkie linie muszą być zelektryfikowane, by być pełnoprawną koleją miejską. W Gdańsku ukończono budowę spalinowego systemu kolei miejskiej o nazwie Pomorska Kolej Aglomeracyjna i w ciągu 24 miesięcy prewozy pasażerów wzrosły 6-ciokrotnie. 

Nie zawsze kolej spalinowa w relacji wewnątrzmiejskej jest gorsza od elektrycznej, a zwłaszcza- nie zawsze jest droższa- często jest to opcja dużo tańsza w realizacji. Niskie koszty realizacji pomysłów są także istotne. Także kolej spalinowa może się dobrze sprawdzić jako rodzaj naziemnego pre-metra.

Zachęcam i apeluję o powołanie miejskiego, lokalnego przewoźnika kolejowego, który przeprowadzi stosowne inwestycje w budowę sieci nowych przystanków lub skoordynuje te wysiłki. Kolej miejska może powstać także w wersji częściowo spalinowej- lub - w całości spalinowej, nawet jeśli tylko niewielkie odcinki sieci nie są zelektryfikowane. Liczy się także tempo realizacji inwestycji. 

Kolej miejska pozwala przejąc nawet do 40 % i 50 % ruchu miejskiego, jak w niektórych miastach i aglomeracjach świata. W Polsce kolej pasażerska niemalże nie istnieje, często cudem tylko ocalały nieużywane od lat, porzucone torowiska. Często- nadal możliwa jest ich odbudowa, tak samo jak w Gdańsku, gdzie kolej miejską po prostu odbudowano od zera.

Takie inwestycje są często konieczne, ale pokazują że koleje można- nadal odbudować. Podejmijmy ten wysiłek chociażby z okazji rocznicy 180 lat uruchomienia w Polsce kolei pasażerskiej. Po 170- kilku latach system kolejowy w niemalże niczym nie przypomina systemów kolejowych Europy Zachodniej. Nie służy niemalże pasażerom, poza relacjami regionalnymi nie odgrywa niemal żadnej roli w przewozach miejskich, mimo że na zachodnie Europy powstały setki systemów kolei miejskich w aglomeracjach, oferujących przewozy nierzadko z częstotliwościami co kilka minut.    
Ta erupcja systemów premetra nie byłaby możliwa bez wielości przewoźników, mnogości nowych spółek na rynku przewozowym. 

W Berlinie kolej miejska S-bahn przewoziła przed laty rocznie 414 mln pasażerów (por. informacja prasowa [1]). Najważniejsza część systemu transportu publicznego miasta - nie działa. W Polsce kolej pasażerska praktycznie zupełnie zanikła, niemal nie funkcjonuje, przewozi mniej pasażerów- w całości- niż system podmiejski jednego tylko Berlina, mimo że:

- dworzec w Grudziądzu jest usytuowany blisko centrum miasta

- istnieje sieć przystanków korzystnie obejmująca dużą część samego miasta jak i aglomeracji

- w przeszłości przewozy podmiejskie w Polsce prowadzono nawet z 20-minutową częstotliwością 


Apeluję do kandydatów do władz miasta o powołanie Kolei Miejskiej, wbrew ewentualnej - zapewne krytycznej (jak sądzę) opinii części polityków. Zachęcam po podjęcia wysiłków mających na celu uruchomienie  projektu: Kolei Miejskiej.

Kolej miejska w Warszawie funkcjonuje nie dlatego, że władze województwa uruchomiły projekt Kolei Mazowieckich. Powstała prze 10 laty jako osobna spółka będąca własnością władzmiasta. Trójmiejska kolej SKM powstała także jako osobna, wydzielona spółka, realizując połączenia prawie tylko w obszarze ścisłej aglomeracji. 

Kolej regionalna powinna pozostać osobnym przewoźnikiem na rynku, zaś władze miasta powinny powołać kolejnego przewoźnika, Kolej Miejską, po to by móc uruchomić kolej SKM wzorowaną na berlińskim systemie kolei miejskiej.  

Przewozy Regionalne- ta komunalna spółka obsługuje ruch regionalny. Nawet nazwa tego przewoźnika nie sugeruje, że przewoźnik ma coś wspólnego z aglomeracją, podczas gdy świadczone przez ten podmiot usługi mają raczej marginalny charakter w całości systemu transportowego aglomeracji i być może dotyczą zaledwie promili całości ruchu. Można tak wnioskować ze statystyk przewiezionych pasażerów.

Aby kolej miejska zafunkcjonowała, pociągi powinny kursować co 30- 20 minut, ze stałymi częstotliwościami. Aby tego dokonać, władze miasta powinny czerpać wzór z Warszawy lub Trójmiasta, gdzie działają wyspecjalizowani przewoźnicy oferujący usługi przewozowe z wysokimi częstotliwościami, a rozkład ma charakter cykliczny.

Zachęcam do powołania nowego podmiotu gospodarczego, nowego przewoźnika, który realizowałby przewozy o charakterze SKM na terenie miasta oraz być może- w relacjach do miast satelickich. 

Na kolei miejskiej powinno zależeć władzom miasta.

W załącznikach znajdą Państwo propozycje połączeń SKM na terenie miasta.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

niedziela, 12 czerwca 2016

Czy możliwa jest elektryfikacja linii kolejowej do Grudziądza?

 co władze PKP PLK sądzą o propozycji odbudowy drugiego toru kolejowego na linii Laskowice Pom.- Grudziądz wraz z elektryfikacją tej linii?
Stanowisko władz miasta załącza się.

Odpowiada: Symonowicz-Ginter Ewa, PKP PLK

 

W odpowiedzi na pytanie o dobudowę drugiego toru i elektryfikację linii kolejowej nr 208 na odcinku Laskowice Pomorskie – Grudziądz, informuję, że obecnie na tym odcinku prowadzone są prace remontowo-utrzymaniowe mające na celu podniesienie prędkości do 120 km/h. Ponadto linia kolejowa nr 208 planowana jest do objęcia działaniami inwestycyjnymi w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola  – granica województwa", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Elektryfikacja odcinka linii nie była dotychczas rozpatrywana, ze względu na znaczące potrzeby inwestycyjne w zakresie rewitalizacji linii kolejowych na obszarze województwa. Dobudowa drugiego toru, ze względu na dużą dotychczasową przepustowość tego odcinka i wysokie koszty (most kolejowo-drogowy na Wiśle i ukształtowanie terenu), nie ma również uzasadnienia ekonomicznego.

Parametry linii oraz rozmieszczenie posterunków eksploatacyjnych i punktów obsługi pasażerów po przeprowadzeniu inwestycji, będą wystarczające do funkcjonowania konkurencyjnych względem transportu samochodowego przewozów pasażerskich.

 

Ewa Symonowicz-Ginter

 

Zespół prasowy

Biuro Komunikacji i Promocji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

+442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

    

niedziela, 3 kwietnia 2016

Petycja kolej na dobrą kolej w Kujawsko-Pomorskiem


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2,
87-100 Toruń
Apel o uzdrowienie kolei w województwie kujawsko-pomorskim

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracamy się do Pana Marszałka o wdrożenie od grudnia 2016 r. pakietu działań opracowanych przez Centrum Zrównoważonego Transportu, mających na celu znaczące podniesienie jakości regionalnego transportu publicznego. Polegają one na:

- pełnym i efektywnym wykorzystaniu taboru przez zapewnienie kursowania w systemie wahadłowym, cyklicznie (ze stałymi końcówkami minutowymi) przez cały dzień;

- wykorzystaniu powyższego do zapewnienia liczby połączeń na poszczególnych liniach od grudnia 2016 r. co najmniej wg wielkości uznawanych w Planie Transportowym województwa za zalecane;

- wdrożeniu od stycznia 2017 r. zapisanego w Planie Transportowym województwa, wspólnego systemu biletowego, obejmującego zarówno kolej jak i autobusy regionalne;

- wykorzystaniu powyższego do stworzenia  stałocyklicznej, komplementarnej oferty kolejowo-autobusowej na trasach, gdzie kursy autobusowe mogą uzupełniać ofertę kolejową w godzinach braku pociągów, a na liniach nieobsługiwanych przez kolej dowozić do najbliższej linii kolejowej, zapewniając szybkie połączenia do stolic województwa dzięki krótkim czasom oczekiwania podczas przesiadek i wysokim prędkościom na zrewitalizowanych liniach kolejowych, nieosiągalnym dla autobusów.

- realizowaniu na głównych liniach kolejowych (w tym Bydgoszcz - Toruń)  co drugiego kursu jako przyspieszonego;

Popieramy projekty rozkładów jazdy zaproponowane przez CZT, spełniające powyższe założenia i skutkujące wprowadzeniem zintegrowanej kolejowo-autobusowej oferty, zapewniającej połączenia przez cały dzień co godzinę na  większości linii, co pół godziny na liniach najważniejszych lub w szczycie i co 2 godziny na liniach uzupełniających, a także dogodne przesiadki o krótkim czasie oczekiwania, w tym między połączeniami kolejowymi z Bydgoszczy i Torunia, a połączeniami autobusowymi do powiatów nieobsługiwanych przez kolej.

Z poważaniem,
Krzysztof Rytel
Centrum Zrównoważonego Transportu
ul. Żurawia 43/303
00-680 Warszawa

Kujawsko-Pomorskie: Pomóż dokonać komunikacyjnego skoku.
Po uchwaleniu Planu Transportowego województwo kujawsko-pomorskie stoi przed niepowtarzalną szansą bezprecedensowej poprawy komunikacji publicznej w regionie. Kluczem jest zapisana w planie integracja taryfowa (wspólny bilet) między wszystkimi operatorami przewozów kolejowych i autobusowych, a także własność największych spółek autobusowych. Województwo ma więc wszystkie narzędzia, aby podnieść jakość podróżowania znacząco.
Centrum Zrównoważonego Transportu przygotowało dokładny plan jak to zrobić bez zwiększania wydatków budżetowych. Przewiduje on bardziej efektywne wykorzystanie taboru i załóg przez organizację przewozów na zasadzie ruchu wahadłowego przez cały dzień w stałych cyklach (pociągi o tej samej porze w każdej godzinie). Pozwoli to zwiększyć liczbę pociągów na poszczególnych liniach do poziomu zapisanego jako zalecany w Planie Transportowym.
Plan Transportowy przewiduje prowadzenie równolegle do linii kolejowych także linii autobusowych, a jednocześnie przewiduje integrację taryfową. CZT proponuje, aby kursy autobusowe wpisane były pomiędzy kolejowe tak, żeby razem tworzyły wspólną ofertę o sumarycznie wysokiej częstotliwości. Zakupując bilet okresowy będziemy mogli skorzystać z pociągu lub autobusu w zależności od tego, którego środka transportu godzina odjazdu jest bliższa naszej możliwości dojścia na odpowiedni przystanek.
Ponadto integracja taryfowa i rozkładowa pozwoli stworzyć łańcuchy podróży. Przykładowo przy skomunikowaniu autobusów ze Świecia z pociągami w Terespolu Pomorskim uzyskujemy szybkie połączenie komunikacją publiczną do Bydgoszczy w czasie 43 minut, nieosiągalnym dla bezpośredniego połączenia autobusowego. A wszystko na jednym bilecie, obejmującym także dalszą podróż komunikacją miejską w Bydgoszczy.
Pomóż nam, aby te rozwiązania zostały wdrożone od grudnia 2016 roku i podpisz petycję do marszałka województwa.sobota, 30 maja 2015

Apel o kolej miejską w Grudziądzu

Apel do radnych miasta Grudziądz

Apeluję do Państwa o powołanie lokalnego przewoźnika kolejowego w formie spółki z o.,o. lub S.A. w posiadaniu 100 % władz samorządowych, wzorem na przykład spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie. Spółka ta działa na rynku już ponad 10 lat i zbudowała przez lata podstawową sieć połączeń SKM.

To samo jest możliwe w Państwa mieście. Należy powołać taką spółkę, umożliwić jej pozyskanie środków na zakup taboru lub otrzymanie taboru będącego na stanie władz województwa. Wszystko to już zdarzyło się podczas tworzenia tzw. samorządowych spółek przewozowych.

Miejskie i podmiejskie przewozy kolejowe w Polsce to rynek na którym sprawdza się idea spółek tworzonych przez samorządy- realizują one swoje cele nierzadko znacznie lepiej niż duża ogólnopolska firma komunalna- Przewozy Regionalne. Po przejęciu niewielkich linii nierzadko, dzięki lepszej jakościowo obsłudze, przewozy wzrosły do nieznanych wcześniej rozmiarów. Kolej stała się rodzajem naziemnego pre-metra.

Wszystko to stało się możliwe po zmianach przewoźników. Zapomniane linie ożyły dzięki lepszej ofercie. Możliwe jest też rozpisanie przetargów na obsługę poszczególnych linii. Władze samorządowe mogłyby się choć przekonać, ile kosztuje uruchomienie danego systemu komunikacyjnego.

Często okazuje się że nie wszystkie linie muszą być zelektryfikowane, by być pełnoprawną koleją miejską. W Gdańsku na ukończeniu jest budowa spalinowego systemu kolei miejskiej o nazwie Pomorska Kolej Aglomeracyjna. Nie zawsze kolej spalinowa w relacji wewnątrzmiejskej jest gorsza od elektrycznej, a zwłaszcza- nie zawsze jest droższa- często jest to opcja dużo tańsza w realizacji. Niskie koszty realizacji pomysłów są także istotne. Także kolej spalinowa może się dobrze sprawdzić jako rodzaj naziemnego pre-metra.

Zachęcam i apeluję o powołanie miejskiego, lokalnego przewoźnika kolejowego, który przeprowadzi stosowne inwestycje w budowę sieci nowych przystanków lub skoordynuje te wysiłki. Kolej miejska może powstać także w wersji częściowo spalinowej- lub - w całości spalinowej, nawet jeśli tylko niewielkie odcinki sieci nie są zelektryfikowane. Liczy się także tempo realizacji inwestycji. 
Kolej miejska pozwala przejąc nawet do 40 % i 50 % ruchu miejskiego, jak w niektórych miastach i aglomeracjach świata. W Polsce kolej pasażerska niemalże nie istnieje, często cudem tylko ocalały nieużywane od lat, porzucone torowiska. Często- nadal możliwa jest ich odbudowa, tak samo jak w Gdańsku, gdzie kolej miejską po prostu odbudowano od zera.

Takie inwestycje są często konieczne, ale pokazują że koleje można- nadal odbudować. Podejmijmy ten wysiłek chociażby z okazji rocznicy 170 lat uruchomienia w Polsce kolei pasażerskiej. Po 170 latach system kolejowy w niemalże niczym nie przypomina systemów kolejowych Europy Zachodniej. Nie służy niemalże pasażerom, poza relacjami regionalnymi nie odgrywa niemal żadnej roli w przewozach miejskich, mimo że na zachodnie Europy powstały setki systemów kolei miejskich w aglomeracjach, oferujących przewozy nierzadko z częstotliwościami co kilka minut.    
Ta erupcja systemów premetra nie byłaby możliwa bez wielości przewoźników, mnogości nowych spółek na rynku przewozowym.

W Berlinie kolej miejska S-bahn przewozi rocznie 414 mln pasażerów (por. informacja prasowa [1]). Najważniejsza część systemu transportu publicznego miasta - nie działa. W Polsce kolej pasażerska praktycznie zupełnie zanikła, niemal nie funkcjonuje, przewozi mniej pasażerów- w całości- niż system podmiejski jednego tylko Berlina, mimo że:

- dworzec  jest usytuowany blisko centrum miasta

- istnieje sieć przystanków korzystnie obejmująca dużą część samego miasta jak i aglomeracji

- w przeszłości przewozy podmiejskie w Polsce prowadzono nawet z 20-minutową częstotliwością

Przyczyną dla której kolej miejska w Polsce nie funkcjonuje, jest tylko i wyłącznie- polityka władz miasta- władz, co należy podkreślić-  wrogich transportowi publicznemu, który ewidentnie nie działa, czego świetnym przykładem jest los kolei miejskiej. Spośród większych miast Polski, w tym mieście ma się ofertę przewozową nieobsługującą potoków pasażerskich na terenie miasta. W Krakowie, Warszawie, Gdańsku te problemy rozwiązano, tworząc wyspecjalizowanych przewoźników skoncentrowanych na obsłudze ruchu stricte miejskiego i podmiejskiego.

Apeluję do Radnych Miasta o powołanie Kolei Miejskiej, wbrew ewentualnej - zapewne krytycznej (jak sądzę) opinii części polityków. Zachęcam po podjęcia wysiłków mających na celu uruchomienie konkurencyjnego projektu: Kolei Miejskiej.

Kolej miejska w Warszawie funkcjonuje nie dlatego, że władze województwa uruchomiły projekt Kolei Mazowieckich. Powstała prze 10 laty jako osobna spółka będąca własnością władz miasta. Trójmiejska kolej SKM powstała także jako osobna, wydzielona spółka, realizując połączenia prawie tylko w obszarze ścisłej aglomeracji.

Kolej regionalna powinna pozostać osobnym przewoźnikiem na rynku, zaś władze miasta powinny powołać kolejnego przewoźnika, Kolej Miejską, po to by móc uruchomić kolej SKM wzorowaną na berlińskim systemie kolei miejskiej. 

Przewozy Regionalne- ta komunalna spółka obsługuje ruch regionalny. Nawet nazwa tego przewoźnika nie sugeruje, że przewoźnik ma coś wspólnego z aglomeracją, podczas gdy świadczone przez ten podmiot usługi mają raczej marginalny charakter w całości systemu transportowego aglomeracji i być może dotyczą zaledwie promili całości ruchu. Można tak wnioskować ze statystyk przewiezionych pasażerów.

Aby kolej miejska zafunkcjonowała, pociągi powinny kursować co 10- 20 minut, ze stałymi częstotliwościami. Aby tego dokonać, władze miasta powinny czerpać wzór z Warszawy lub Trójmiasta, gdzie działają wyspecjalizowani przewoźnicy oferujący usługi przewozowe z wysokimi częstotliwościami, a rozkład ma charakter cykliczny.

Zachęcam do powołania nowego podmiotu gospodarczego, nowego przewoźnika, który realizowałby przewozy o charakterze SKM na terenie miasta oraz być może- w relacjach do miast satelickich.

Apeluję o rozróżnienie między koleją regionalną a szybką koleją miejską- z czym w chwili obecnej projekt spółki "przewozy Regionalne" nie ma niemal nic wspólnego. Polityka władz miasta zorientowana na rozwój transportu miejskiego w mojej ocenie powinna dawać pierwszeństwo kolei typu SKM, która przecież możliwa jest w mieście.

Na kolei miejskiej powinno zależeć władzom miasta, ale w chwili obecnej- w żadnym stopniu to nie ma miejsca. Władze miasta są wrogie tej formie transportu, czego najlepszym dowodem jest stan oferty przewozowej na terenie miasta, zdecydowanie gorszy w skali kraju spośród miast tej wielkości. Jako media oceniamy fakty, takie jak aktualny stan połączeń.
W załącznikach znajdą Państwo propozycje połączeń SKM na terenie miasta.

poniedziałek, 31 marca 2014

Dawny Grudziądz- rzekomo Gródek, wg Glogera

Ślady osadnictwa z X wieku to cecha charakterystyczne tego ciekawego miasta nad Wisłą. Niemiecka nazwa Graudenz pochodzi od pruskiego Graude, Grauden, co oznacza szare leśne dzicze. Graudenc położony na leśnej dziczy Grauden  był pierwszym ufortyfikowanym bastionem Prusów przeciwko podbojom i atakom polskich władców. W 1080 (wg Goldbeck'a w roku 1060 [1] ) władca Bolesław był z powodzeniem powstrzymany w Grauden(c). Pierwsza wzmianka w 1222 jako były fort, umocniona twierdza Grudenc.

czwartek, 20 marca 2014

O spaleniu "Pana na Grudziądzu". Historia z czasów pogaństwa.

Ślady osadnictwa z X wieku to cecha charakterystyczne tego ciekawego miasta nad Wisłą. Niemiecka nazwa Graudenz pochodzi od pruskiego Graude, Grauden, co oznacza szare leśne dzicze. 
Graudenc położony na leśnej dziczy Grauden  był pierwszym ufortyfikowanym bastionem Prusów przeciwko podbojom i atakom polskich władców. W 1080 (wg Goldbeck'a w roku 1060 [1] ) władca Bolesław był z powodzeniem powstrzymany w Grauden(c). Pierwsza wzmianka w 1222 jako były fort, umocniona twierdza Grudenc .