niedziela, 3 kwietnia 2016

Petycja kolej na dobrą kolej w Kujawsko-Pomorskiem


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2,
87-100 Toruń
Apel o uzdrowienie kolei w województwie kujawsko-pomorskim

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracamy się do Pana Marszałka o wdrożenie od grudnia 2016 r. pakietu działań opracowanych przez Centrum Zrównoważonego Transportu, mających na celu znaczące podniesienie jakości regionalnego transportu publicznego. Polegają one na:

- pełnym i efektywnym wykorzystaniu taboru przez zapewnienie kursowania w systemie wahadłowym, cyklicznie (ze stałymi końcówkami minutowymi) przez cały dzień;

- wykorzystaniu powyższego do zapewnienia liczby połączeń na poszczególnych liniach od grudnia 2016 r. co najmniej wg wielkości uznawanych w Planie Transportowym województwa za zalecane;

- wdrożeniu od stycznia 2017 r. zapisanego w Planie Transportowym województwa, wspólnego systemu biletowego, obejmującego zarówno kolej jak i autobusy regionalne;

- wykorzystaniu powyższego do stworzenia  stałocyklicznej, komplementarnej oferty kolejowo-autobusowej na trasach, gdzie kursy autobusowe mogą uzupełniać ofertę kolejową w godzinach braku pociągów, a na liniach nieobsługiwanych przez kolej dowozić do najbliższej linii kolejowej, zapewniając szybkie połączenia do stolic województwa dzięki krótkim czasom oczekiwania podczas przesiadek i wysokim prędkościom na zrewitalizowanych liniach kolejowych, nieosiągalnym dla autobusów.

- realizowaniu na głównych liniach kolejowych (w tym Bydgoszcz - Toruń)  co drugiego kursu jako przyspieszonego;

Popieramy projekty rozkładów jazdy zaproponowane przez CZT, spełniające powyższe założenia i skutkujące wprowadzeniem zintegrowanej kolejowo-autobusowej oferty, zapewniającej połączenia przez cały dzień co godzinę na  większości linii, co pół godziny na liniach najważniejszych lub w szczycie i co 2 godziny na liniach uzupełniających, a także dogodne przesiadki o krótkim czasie oczekiwania, w tym między połączeniami kolejowymi z Bydgoszczy i Torunia, a połączeniami autobusowymi do powiatów nieobsługiwanych przez kolej.

Z poważaniem,
Krzysztof Rytel
Centrum Zrównoważonego Transportu
ul. Żurawia 43/303
00-680 Warszawa

Kujawsko-Pomorskie: Pomóż dokonać komunikacyjnego skoku.
Po uchwaleniu Planu Transportowego województwo kujawsko-pomorskie stoi przed niepowtarzalną szansą bezprecedensowej poprawy komunikacji publicznej w regionie. Kluczem jest zapisana w planie integracja taryfowa (wspólny bilet) między wszystkimi operatorami przewozów kolejowych i autobusowych, a także własność największych spółek autobusowych. Województwo ma więc wszystkie narzędzia, aby podnieść jakość podróżowania znacząco.
Centrum Zrównoważonego Transportu przygotowało dokładny plan jak to zrobić bez zwiększania wydatków budżetowych. Przewiduje on bardziej efektywne wykorzystanie taboru i załóg przez organizację przewozów na zasadzie ruchu wahadłowego przez cały dzień w stałych cyklach (pociągi o tej samej porze w każdej godzinie). Pozwoli to zwiększyć liczbę pociągów na poszczególnych liniach do poziomu zapisanego jako zalecany w Planie Transportowym.
Plan Transportowy przewiduje prowadzenie równolegle do linii kolejowych także linii autobusowych, a jednocześnie przewiduje integrację taryfową. CZT proponuje, aby kursy autobusowe wpisane były pomiędzy kolejowe tak, żeby razem tworzyły wspólną ofertę o sumarycznie wysokiej częstotliwości. Zakupując bilet okresowy będziemy mogli skorzystać z pociągu lub autobusu w zależności od tego, którego środka transportu godzina odjazdu jest bliższa naszej możliwości dojścia na odpowiedni przystanek.
Ponadto integracja taryfowa i rozkładowa pozwoli stworzyć łańcuchy podróży. Przykładowo przy skomunikowaniu autobusów ze Świecia z pociągami w Terespolu Pomorskim uzyskujemy szybkie połączenie komunikacją publiczną do Bydgoszczy w czasie 43 minut, nieosiągalnym dla bezpośredniego połączenia autobusowego. A wszystko na jednym bilecie, obejmującym także dalszą podróż komunikacją miejską w Bydgoszczy.
Pomóż nam, aby te rozwiązania zostały wdrożone od grudnia 2016 roku i podpisz petycję do marszałka województwa.