czwartek, 20 marca 2014

O spaleniu "Pana na Grudziądzu". Historia z czasów pogaństwa.

Ślady osadnictwa z X wieku to cecha charakterystyczne tego ciekawego miasta nad Wisłą. Niemiecka nazwa Graudenz pochodzi od pruskiego Graude, Grauden, co oznacza szare leśne dzicze. 
Graudenc położony na leśnej dziczy Grauden  był pierwszym ufortyfikowanym bastionem Prusów przeciwko podbojom i atakom polskich władców. W 1080 (wg Goldbeck'a w roku 1060 [1] ) władca Bolesław był z powodzeniem powstrzymany w Grauden(c). Pierwsza wzmianka w 1222 jako były fort, umocniona twierdza Grudenc .


U Zygmunta Glogera:
 Grudziądz nad Wisłą, w pobliżu ujścia Ossy, był starożytną osadą lechicką, którą nazwano Gródkiem, niewątpliwie od wzniesionego tu za Piastów zameczku. Zameczek ten opanowany został przez pogan pruskich, którzy częstymi stąd napadami trapili przyległe ziemie polskie. Krzyżacy, po ujarzmieniu Prus, odbudowawszy miasto i zamek, zmienili jego polską nazwę Gródek na Graudenz, z której powstał Grudziądz.
Nie wiemy czy owe historie są autentyczne. Liber filiorum Belial, na podstawie której późniejsi kronikarze opisali te zdarzenia, zaginęła poza wstępem. Wczesna chrystianizacja Mazur jest możliwa.


  

  

wg Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj
 Autorzy Michał Wiszniewski
opr. A. Fularz na podst. 
http://literat.ug.edu.pl/glogre/0028.htm 
[1] wg Johann Friedrich GoldbeckVollständige Topographie des Königreichs Preußen. Teil II, Marienwerder 1789, S. 28, Nr. 1.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz